ONARAN TEKNOLOJİ TARAFINDAN 5. Uluslararası Online Biyosidal Kongresi Kısa Tanıtım Yazısı

Yaşam esnasında, insan sağlığına zarar vermeyen ozon sterilizasyonu için psikrometrik parametrelerin kullanılması…

 

Yaşam ortamlarının sterilizasyonu iki şekilde yapılabilmektedir. İlk olarak sterilizasyon yapılırken yaşam ortamının kullanıma kapatıldığı ve işlem bittikten sonra değişik havalandırma yöntemleri uygulandıktan sonra tekrar ortamın kullanıma sunulduğu sterilizasyon yöntemleri. Bu yöntemde geçmişten gelen kirlenme yok edilmekte ancak yaşam alanına yeni dahil olan bulaşılara karşı bir önlem alınamamaktadır. İkinci olarak yaşam sürerken insan sağlığına zarar vermeden yapılan sterilizasyon yöntemleri. Bu yöntemde hem geçmişte elde edilen temiz ortam korunabilmekte aynı zamanda yaşama açılan ortamda, yaşam sürerken ortama yeni dahil olan bulaşılar temizlenebilmektedir. Yaşam sürerken yapılacak sterilizasyonda ortama verilecek ozon miktarının, sterilizasyon bozulmadan en düşük seviyede kalması, ortamdaki nem, ısı ve bunun gibi psikrometrik değerlere bağlıdır. Bu psikrometrik değerleri ölçen ve ölçtüğü değerlere göre ortamda minimum ozon üretecek algoritmaları bünyesinde bulunduran sistemleri anlatmadan önce bazı konuları vurgulamak istiyoruz.

Sars Cov 2 virüsünün konakçı hücre olarak biyolojik formları kullanarak çoğaldığı, diğer bazı virüs ve bakteriyofajlar gibi konakçı hücre olarak bakterileri kullanmadığı gözlemlenmektedir. Buna karşılık her ne şekilde çoğalırsa çoğalsın sterilizasyon cihazları tek bir pandemiye cevap vermek üzere değil olası tüm pandemik mikroorganizmalara karşı etkili olması hedeflenerek üretilmektedir. Virüsler konakçı hücrelere RNA iplikçiklerini bırakarak çoğalmayı başlattıkları için yapılması gereken işlem virüs biyolojik forma ulaşmadan onu yok etmek olmalıdır.   

Oksijen ortam havasında güçlü bir kovalent bağ ile birbirine bağlanmış olan 2 (iki) Oksijen atomundan oluşan O2 molekülü halinde bulunmaktadır. Ozon Jeneratörleri yüksek gerilim ile elde edilen elektron atlaması esnasında bu kovalent bağın  bozularak Oksijen atomlarının serbest kalmasına sebep olur. Serbest kalan Oksijen atomları en yakınındaki O2 molekülü ile yeni bir kovalent bağ oluşturarak birleşir. Tritomik Oksijen olarak da adlandırılan Ozon molekülünü oluşturur. 3. Oksijen atomunun katılımını sağlayan kovalent bağ diğeri kadar güçlü olmadığı için son derece kararsız bir molekül olan Ozon etrafındaki her türlü radikalle birleşme eğilimindedir. Günümüz pandemisini yaratan Sars Cov 2 virüsü bu Ozon stresine uğradığında dış lipit zarında bozulma yaşanır ve RNA sarmalı açığa çıkar. Oksijen ile karşılaştığında hiçbir RNA sarmalının yaşama şansı bulunmamaktadır. Bu şekilde virüs tamamen imha edildiği için Ozon bir dezenfektan olmaktan öte doğrudan Sterilizasyon işlevini üstlenmiş olur. Tek bir virüsün ozon stresi marifeti ile yok edilmesi konakçı hücrelerde ki çoğalmayı imkansız kılacağından virüsün yol açacağı pandemik etkileri de yok etmiş olur.

Virüse karşı son derece etkili olan Ozon yaşam esnasında kullanıldığında insan sağlığına zarar vermeyecek kontaminasyonlarda olmak zorundadır. Ozon ile ilgili maruziyet sınırlarını ortaya koyan kurum OSHA dır. Osha nın standartları İş Sağlığ ve Güvenliği açısından kanun hükmünde olup uygulanmadığı takdirde cezai yaptırımlara bağlanmıştır. Aynı zamanda kişisel bir görüş olmaktan çıkıp Kural Koyucu hükme ulaşılmıştır. Bu hükümde 8 saatlik sürede (TWA) ortalama 0,1 ppm, 2 saatlik maksimum değerde (STEL) 0,3 ppm dir. Yapılacak Ozon uygulamalarının bu sınırlar içerisinde kalması insan sağlığına zarar veremeyecek boyutta olmasını teminat altına alır. Bunun yanında yapılan bilimsel çalışmalar göstermiştir ki Ozon un virüse olan etkisi ortamdaki havanın psikometrik değerlerine göre değişmektedir. Çalışmalarımıza kaynak teşkil eden NCBI (National Center for Biotechnology Information ) gibi kurumların yayımladığı bilimsel makalelerden aldığımız veriler ile oluşturduğumuz algoritmalar sınır değerlere çıkmadan virüsleri imha etmemize olanak tanımaktadır.

Bu sınır değerlerde dahi Ozon un tüm mikroorganizmalara olan etkisi Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesinde yaptırdığımız test sonucu ile belgelenmiştir. Test sonucu tüm mikroorganizmaların %80 oranında yok edildiğini göstermektedir. 65- 120 nanometre boyutunda son derece küçük bir mikroorganizma olan Sars Cov 2 virüsüne etkisinin ise bu %80 oranının üstünde gerçekleşeceği aşikardır. 

Asıl amacımız Ozon jeneratörlerinin tek başına üretilmesi değil iklimlendirme cihazlarının içine konuşlandırılması ve iklimlendirme cihazlarına entegre çalıştırılarak hava şartlandırmasına hava sterilizasyonununda eklenmesidir.

Ortam havasının psikometrik değerlerini ölçen ve buna göre hava şartlandırma cihazları ile birlikte çalışma kabiliyetine sahip olan Ozon Sterilizasyon Sistemlerimiz aynı zamanda ortam şartlarını anlık olarak digital verilere çevirmekte ve bu verileri İş Sağlığı ve Güvenliği normlarına uyulduğunu belgelemek üzere depolayabilmektedir.

Yaşam esnasında Ozon marifeti ile yapılan sterilizasyon çalışmaları tüm yaşam ve çalışma alanlarını güvenilir kıldığı gibi toplu taşıma araçları ve özellikle sağlık çalışanlarının ortamları, eğitim kurumları, AVM, eğlence merkezleri, restaurant ve bunun gibi diğer toplu kullanım alanlarının da sterilizasyonunu sağlayarak güvenilir yaşam alanları yaratmaktadır.

Günümüz pandemisinin ülkemizde ve dahi Dünyada yaratmış olduğu ve gittikçe derinleşen ekonomik krizden çıkmanın bir reçetesi olarak sunulabilecek olan bu sistem aynı zamanda pandemik değerlerinde minimize edilmesine olanak sağlamaktadır.

İş Güvenliği açısından önemli olan tehdidi oluşturan ögeyi yok etmektir. Tehdidin yok edilemediği durumlarda tehdidi bloke etmeye bunu da yapamadığımız durumlarda kişisel koruyucu donanımlar vasıtası ile kendimizi korumaya çalışırız. Şu ana kadar pandemiye karşı mücadelede kişisel koruyucu donanım kullanmaktan öte bir ilerleme sağlanamamıştır.

Firmamızın hedefi savunmadan vazgeçip saldırıya geçerek tehdit olarak var olan virüsü imha etmek ve yaşamımızı eski normale geri döndürmektir.

 

***

 

Use of psychrometric parameters for ozone sterilization while life goes on, which does not harm human health

Sterilization of living environments can be done in two ways. First, sterilization methods in which the living environment is closed to use while sterilization is performed and after the process is completed, the environment is put back into use after applying different ventilation methods. In this method, contamination from the past is eliminated, but no precaution can be taken against contamination that enters the living area afterwards. Second, sterilization methods performed without harming human health while life goes on. In this method, both the clean environment obtained in the past can be preserved and at the same time, the contaminants that are newly introduced into the environment can be cleaned in the environment, which is opened for living. The minimum amount of ozone that will be given to the environment during sterilization while life goes on depends on the humidity, temperature and similar psychrometric values in the environment. Before describing the systems that measure these psychrometric values and incorporate algorithms that will produce minimum ozone in the environment according to the values they measure, we would like to highlight some issues.

It is observed that Sars Cov 2 virus replicates using biological forms as the host cell, and does not use bacteria as host cells like some other viruses and bacteriophages. On the other hand, regardless of how it reproduces, sterilization devices are produced with the aim of being effective against all possible pandemic microorganisms, not as a response to a single pandemic. Since viruses initiate replication by dropping RNA strands into host cells, the action must be taken to destroy the virus before it reaches the biological form.

Oxygen is present in the ambient air as O2 molecules consisting of 2 (two) oxygen atoms bonded together by a strong covalent bond. Ozone Generators cause the release of Oxygen atoms by breaking this covalent bond during the electron jump obtained with high voltage. The released oxygen atoms combine with the nearest O2 molecules, forming a new covalent bond. This forms the ozone molecule, also called Tritomic Oxygen. Ozone, an extremely unstable molecule, tends to combine with any radical around it, as the covalent bond that enables the incorporation of the 3rd oxygen atom is not as strong as the other one. When the Sars Cov 2 virus, which caused the present pandemic, undergoes this ozone stress, the outer lipid membrane is disrupted and the RNA helix is exposed. No RNA strand has a chance to survive when it encounters oxygen. In this way, since the virus is completely destroyed, ozone undertakes the direct sterilization function rather than being a disinfectant. Since the destruction of a single virus by the help of ozone stress will make it impossible to reproduce in the host cells, it also eliminates the pandemic effects caused by the virus.

Ozone, which is extremely effective against the virus, must be in contaminations that will not harm human health when used while life goes on. The institution that sets the exposure limits for ozone is OSHA. OSHA’s standards have the effects of law in terms of Occupational Health and Safety, and if they are not implemented, they are subject to penal sanctions. At the same time, they became the rulings of the Rule Maker, instead of being a personal opinion.

This ruling for 8-hour period (TWA) is 0.1 ppm on average and the 2-hour maximum value (STEL) is 0.3 ppm. The fact that the ozone applications to be made remain within these limits ensure that they are not harmful to human health. In addition, scientific studies have shown that the effect of ozone on the virus varies according to the psychometric values of the ambient air. The algorithms we have created with the data we received from scientific articles published by institutions such as NCBI (National Center for Biotechnology Information), which constitutes a source for our studies, allow us to destroy viruses without exceeding limit values.

Even at these limit values, the effect of ozone on all microorganisms has been documented by the test result we have conducted at Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University. The test result shows that 80% of all microorganisms are destroyed. It is obvious that this effect on Sars Cov 2 virus, which is an extremely small microorganism with a size of 65-120 nanometers, will be above this rate of 80%.

Our primary goal is not only to produce ozone generators, but also to place them in air conditioning devices and to add air sterilization to air conditioning by operating them in integration with air conditioning devices.

Our Ozone Sterilization Systems, which measure the psychometric values of the ambient air and have the ability to work together with air conditioning devices accordingly, also instantly convert the ambient conditions into digital data and store these data to document compliance with Occupational Health and Safety norms.

Sterilization works carried out with ozone while life goes on make all living and working spaces safe, and also create safe living spaces by sterilizing public transportation vehicles and especially the environments of healthcare workers, educational institutions, shopping malls, entertainment centers, restaurants and other similar public areas.

Furthermore, this system, which can be presented as the prescription getting out of the increasingly deepening economic crisis, created by the present-day pandemic in our country and in the world, also  facilitates minimization of the pandemic values

The important thing in terms of occupational safety is to destroy the factor that creates the threat. In cases where the threat cannot be destroyed, we try to block the threat and, when even this is not possible, we protect ourselves by means of personal protective equipment. Until now, no progress has been made in the combat against the pandemic other than using personal protective equipment.

The goal of our company is to destroy the virus that exists as a threat by giving up defense and launching attack and return our lives to the old normal.